Disclaimer


Disclaimer

 
De website van Greveling Adviesgroep in Steenwijk wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site en de daarop aanwezige informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website en of de daarop aanwezige bestanden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Wijzigingen/updates
Greveling Adviesgroep behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Externe links
De website van Greveling Adviesgroep bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Greveling Adviesgroep kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links. 

Intelectueel eigendom 
De teksten op de website van Greveling Adviesgroep mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Greveling Adviesgroep (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Greveling Adviesgroep in Steenwijk.