Dienstverlening Greveling Adviesgroep


Greveling Adviesgroep staat voor persoonlijk advies op het gebied van makelaardij, hypotheken en verzekeringen.

Vanuit ons kantoor in het centrum van Steenwijk (gemeente Steenwijkerland) zijn wij actief in de kop van Overijssel en Zuid - West Drenthe.

In deze regio zijn wij actief als makelaar en onafhankelijke tussenpersoon op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Onafhankelijk betekent dat wij volledig vrij en naar eigen professioneel inzicht kunnen handelen. Wij hebben geen verplichtingen aan verzekeraars en banken.

Wij vinden dat wij als (financiële) dienstverlener het belang van onze opdrachtgever moeten dienen. Natuurlijk, wij moeten ook geld verdienen. Anders kunnen we niet bestaan. Maar dat geld verdienen moet wel op een eerlijke en transparante manier gebeuren. Dát is waar wij voor staan.

Greveling Adviesgroep is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze wet is onder meer geregeld dat wij onze klanten met een dienstenwijzer moeten informeren over onze financiële dienstverlening.

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van financiële diensten ingegaan. Met de komst van het provisieverbod zijn verschillende nieuwe regels van kracht, onder andere de eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het Dienstverleningsdocument (DVD). De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven voor onze (toekomstige) klanten. Door de wetgever is ervoor gekozen de AFM nadere regelgevende bevoegdheden te geven om het dienstverleningsdocument te standaardiseren en daar in de toekomst toezicht op te houden. Dit betekent dat u de dienstverleningsdocumenten van alle financieel dienstverleners eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Via onderstaande linken kunt u onze dienstenwijzers (pdf-brochures) downloaden:

Wij zijn er van overtuigd dat onze onafhankelijkheid daar onmisbaar voor is. Natuurlijk kunt u ook bij uw huisbank een goede verzekering of hypotheek afsluiten. Maar misschien past een hypotheek of verzekering van een andere bank of verzekeraar toch beter bij u. Een bank zal u echter niet snel een hypotheek van een concurrent verkopen. Wij zijn niet beperkt tot het aanbod van één dienstverlener. Wij doen zaken met meerdere verzekeraars en banken. Tegelijk zijn we niemand iets verplicht. Ja, alleen aan onze opdrachtgevers hebben we een verplichting.

Ook voor onze makelaardij geldt dat wij graag open en transparant willen zijn over onze voorwaarden en tarieven. Daarom worden voor aanvang van onze dienstverlening de afspraken duidelijk vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening. Transparant en geen verrassingen achteraf. Voor onze makelaardij activiteiten zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Op onze dienstverlening op het gebied van de makelaardij zijn de voorwaarden van de NVM van toepassing. De algemene consumentenvoorwaarden van de NVM zijn hieronder te downloaden:
Heeft u een compliment of suggestie voor Greveling Adviesgroep in het algemeen of een medewerker in het bijzonder? Dat horen wij natuurlijk graag! Ook als u een klacht heeft stellen wij het op prijs wanneer u dit aan ons laat weten. U kunt en mag er vanuit gaan dat wij serieus werk van uw melding zullen maken want dat geeft ons de kans om onze dienstverlening te optimaliseren.  De klachtenregeling van ons kantoor kunt u hieronder downloaden:

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële product(en) die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Natuurlijk is het mogelijk dat u nog vragen heeft na het lezen van de informatie. In dat geval kunt u contact met ons opnemen en we zullen uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.